Nieuws & Activiteiten  |  Afspraken Covid vanaf 27 mei 2022

Afspraken Covid vanaf 27 mei 2022

Voor de maatschappij gelden reeds langer meer soepele maatregelen. Nu zijn er ook voor de ouderenzorgvoorzieningen enkele versoepelingen aangekondigd. Wij informeren u graag hierover en we zijn dankbaar voor de mogelijkheden die deze met zich meebrengen.
27 mei 2022

Op basis van de beslissingen van het interfederale Overlegcomité van 20 mei en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg van 24 mei 2022 werd een aangepaste Kaderrichtlijn COVID-19 voor de ouderenzorgvoorzieningen uitgewerkt voor wat betreft de mondneusmaskers. In overleg met alle Coördinerend en Raadgevend Artsen van WZN Spirit, maken we graag volgende afspraken:

  1. Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers is niet langer algemeen verplicht, maar blijft sterk aanbevolen. 
  2. Medewerkers die een mondneusmasker wensen te dragen, moeten daartoe de mogelijkheid krijgen. Wij stellen steeds mondneusmaskers ter beschikking. 
  3. Bewoners (of een familielid) die wensen dat medewerkers of bezoekers een mondneusmasker dragen tijdens de (zorg)contacten kunnen dat vragen. Deze vraag wordt genoteerd in het zorgendossier en gerespecteerd. Een aanduiding aan de deurpost lijkt de grootste kans te bieden om dit voldoende te realiseren.
  4. Bij bewoners die symptomen vertonen, dient volgens de bestaande regelgeving een COVID-19 (snel)test te worden afgenomen. Gedurende de ganse ziekteperiode dragen de medewerkers bij die specifieke bewoner een chirurgisch mondneusmasker en de bewoner blijft uiteraard op z’n kamer.
  5. Een medewerker die symptomen vertoont dient eveneens een COVID-19 (snel)test te laten afnemen. Gedurende de ganse ziekteperiode draagt die medewerker een chirurgische mondneusmasker en dit tot het einde van de klachten.
  6. Wanneer een bewoner positief test op COVID-19 dan is er een mondmaskerplicht voor de ganse afdeling.

Handhygiëne, reinigen/ ontsmetten van de omgeving en verluchten van ruimtes blijven onverminderd aan de orde.
Na lange tijd kan u als bezoeker opnieuw aansluiten bij activiteiten. De maaltijdmomenten waarbij bezoekers de bewoner wensen te begeleiden, worden bij voorkeur op de kamer georganiseerd, zodat de rust in de living bewaard kan worden.
Op 1 juli kan elke bewoner die dat wenst een tweede boosterprik krijgen. De voorwaarde die de overheid hierbij stelt is dat de bewoner ouder is dan 80 jaar. Wij gaan er van uit dat bij de 80+ ers de boosterprik gewenst is, tenzij we van de bewoner of diens vertegenwoordiger een bericht krijgen. 

Hopelijk brengt deze periode van corona – luwte ons de zuurstof waarmee we kunnen opladen voor wat de toekomst ons mogelijk brengt. Wij wensen het u allen toe!

Graag tot dan,

Ilse Vandenbroucke
Campusdirecteur   

Luc De Jonghe
Algemeen Directeur Spirit

Dr. Joost Blontrock
Coördinerend en Raadgevend Arts