Nieuws & Activiteiten  |  Huiskrant Juni 2022

Huiskrant Juni 2022

3 juni 2022

De laatstejaars van een humaniora, vele jaren geleden, kregen als “huiswerk”(zoals dat toen genoemd werd) de opdracht om een opstel te schrijven met als titel : “Mijn land is het land van de stille, de vreedzame , brede natuur”
Laat ons in West-Vlaanderen blijven…hoe schoon het ook elders mag zijn. Dat is een streek die wij kennen, en die ook door personen (zelfs buitenlandse bezoekers, woonachtig in enorme bergachtige streken) bewonderd worden. Verlaat hier even een stad of een dorp…omzeggens onmiddellijk ziet men het eindeloze “Vlakke Vlaamse Land” dat wij zo graag zien.
Er werden vele goed geschreven “opstellen” afgeleverd die een echte hulde brachten aan onze streken. Toch was er iemand die zijn pennenwerk richtte op het karakter en de ontroerende “Vreedzame Natuur” van onze mensen . De eerlijke en heerlijke manier om te voldoen aan de taken waarvoor zij geroepen waren. De rustige inborst
waarmede wij allemaal geboren zijn !
Intussen zijn al die jonge meisjes en jongens, oud geworden…Zij hebben gewerkt, hebben hun kinderen opgevoed zoals het hoorde … De kinderen en kleinen achterkleinkinderen die ze NU ontvangen in Sint - Godelieve, woonzorgcentrum te Gistel. Hier ervaren wij, beter dan ooit, het vredig en rustige karakter van onze Moeders en nog vele, positieve kenmerken die hen sieren. Niemand wordt vergeten in onze nieuwe “Thuis”…maar Moederdag laat ons eens temeer een onvergetelijke indruk. DANK hiervoor aan de leiding en AL de medewerkers van onze afdeling, die dag en nacht op voorbeeldige wijze voor ons zorgen. Ze namen het initiatief voor een ontbijt, wat alles overtrof dat men zich inbeelden kan. De volgende dag werden wij, door de gulle animatie-dienst, vergast op een internationaal muziek-concert , uitgevoerd door twee super-artiesten. De Dame(die iedereen hier kent, omdat ze ons regelmatig amuseert met haar accordeon) speelt dan op een wonderbare manier haar Stradivarius-viool. De sympathieke man( heeft zich in 40 jaar huwelijk !!) aangepast aan zijn echtgenote en speelde meesterlijk “haar” accordeon !! In anderhalf uur zongen onze moeders spontaan mee en applaudisseerden ze met waardering en bewondering. Het was zo snel voorbij…maar het blijft in onze dankbare herinnering. 
Evenzeer blijven wij allen het dagelijks werk van verplegers en verzorgenden , DANKBAAR AANVOELEN. Doe zo voort is onze bede, met de VRIENDSCHAP die wij zo nodig hebben !!!
De heer Marcel Buggenhoudt