Nieuws & Activiteiten  |  Aanpassing bezoekregels vanaf dinsdag 28 oktober 2020

Aanpassing bezoekregels vanaf dinsdag 28 oktober 2020

Elke dag worden we overstelpt met cijfers rond de coronacrisis. De coronapandemie duurt ondertussen al meer dan een half jaar; we worden gedwongen tot “het nieuwe normaal”, hoe vervelend we dit met z’n allen ook vinden.
28 oktober 2020

Beste bewoner,
Beste familielid van een bewoner, 

Elke dag worden we overstelpt met cijfers rond de coronacrisis. De coronapandemie duurt ondertussen al meer dan een half jaar; we worden gedwongen tot “het nieuwe normaal”, hoe vervelend we dit met z’n allen ook vinden. Er is ook niemand die weet wanneer we opnieuw kunnen evolueren naar “het echte normaal”, dit zonder de gezondheid van de meest kwetsbare mensen in gevaar te brengen.

Bezoekregeling vanaf 4 november

Vanaf 4 november wordt de bezoekregeling in het woonzorgcentrum als volgt bepaald: er mag één vaste bezoeker zijn en daarnaast kan maximum één extra persoon op bezoek komen. Deze extra persoon kan om de twee weken wijzigen. Het spreekt voor zich dat we het risico op besmetting maximaal willen vermijden, daarom zetten we in op een ontmoetingsmoment dat in alle veiligheid kan verlopen, met name in de cafetaria, met respect voor de noodzakelijke afstand en met mondmasker. De ondersteuning door vrijwilligers zorgt er voor dat deze manier van organiseren haalbaar is en blijft voor de medewerkers. 

Alle informatie op een rij

Deze bezoekregeling start vanaf woensdag 4 november

De regeling van één vaste bezoekers op kamer, die geldt sinds 19 oktober, blijft gelden

De vaste bezoeker kan een ontmoetingsmoment plannen in de cafetaria, rekening houdend met het volgende:

 • De vaste bezoeker brengt zelf de bewoner naar de cafetaria en neemt met de bewoner plaats aan de voorziene tafel.
 • De extra bezoeker neemt plaats aan de andere kant van de tafel, zodat de noodzakelijke afstand gegarandeerd blijft. 
 • Zowel de vaste als de extra bezoeker blijven gedurende het gehele ontmoetingsmoment het mondmasker aan houden. Er zal geen plexiglas worden voorzien. 
 • Er wordt niet gegeten of gedronken; de cafetaria zal niet geopend zijn en er wordt door het bezoek ook niets meegebracht om samen te verbruiken.
 • De extra bezoeker kan elke twee weken iemand anders zijn. De naam en contactgegevens alsook de lichaamstemperatuur worden geregistreerd.
 • Indien de extra bezoeker koorts blijkt te hebben, zal die persoon verzocht worden om meteen het gebouw te verlaten, met het advies om contact op te nemen met de huisarts.
 • Er zijn verschillende tijdstippen voorzien, elk met een duurtijd van drie kwartier; dat geeft de vrijwilliger voldoende tijd om de tafel en de stoelen te ontsmetten voor een volgend bezoek.
 • Na het bezoek wordt de bewoner naar de kamer teruggebracht door de vaste bezoeker.

Om alle bewoners de kans te geven op een ontmoeting met een extra bezoeker, wordt per bewoner één ontmoetingsmoment per twee weken voorzien. Indien blijkt dat slechts een deel van de bewoners hier gebruik van maakt, dan kan het aantal bezoekmomenten verhoogd worden. Let wel: telkens met dezelfde extra bezoeker voor 14 dagen.

De vaste bezoeker wendt zich tot de vrijwilliger aan het onthaal om dit ontmoetingsmoment vast te leggen. Wij maken geen planning via de telefoon.

De vaste bezoeker dient dus steeds aanwezig te zijn bij dit ontmoetingsmoment, om de bewoner naar en van de cafetaria te kunnen begeleiden.

Wekelijks zijn volgende bezoekmomenten voorzien

Op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag

 • Van 13u20 tot 14u05
 • Van 13u30 tot 14u15
 • Van 13u40 tot 14u25
 • Van 14u20 tot 15u05
 • Van 14u30 tot 15u15
 • Van 14u40 tot 15u25
 • Van 15u20 tot 16u05
 • Van 15u30 tot 16u15
 • Van 15u40 tot 16u25

Strikte opvolging van de maatregelen

Wij vragen u met aandrang om u STRIKT aan deze maatregelen te houden, uit respect voor de veiligheid van zowel bewoners, medewerkers als vrijwilligers en uiteraard ook van uzelf!

Wij willen u verder nog informeren dat twee van onze medewerkers positief hebben getest op Covid-19. Deze mensen werden volgens de correcte quarantainemaatregelen thuis gezet. De collega’s die met hen in nauw contact hebben samengewerkt werden uit voorzorg getest; deze resultaten waren allemaal negatief.

Wij willen u tenslotte danken voor uw begrip en blijken van steun; het zijn voor niemand “normale” tijden al proberen we het dagelijks leven in het woonzorgcentrum zo normaal mogelijk te beleven. We wensen u een goede gezondheid en goede moed voor de komende herfst- en wintermaanden.

Ilse Vandenbroucke
Diensthoofd Zorg- en Hoteldiensten    

Luc De Jonghe
Directeur

Dr. Joost Blontrock
Coördinerend en Raadgevend Arts