Nieuws & Activiteiten  |  Huiskrant december 2020

Huiskrant december 2020

10 december 2020

Een met het blote oog onzichtbaar organisme is sinds het begin van 2020 ons leven aan het bepalen. Het ziet er naar uit dat het minstens nog voor verscheidene maanden zo zal zijn. Intussen proberen we als mensen er het beste van te maken, spijts de beperkende omstandigheden.

Permanent woedt echter de discussie tussen beschermende beperking en vrijheid, tussen solidariteit en eigen rechten, tussen jonger en ouder, … Ieder heeft inmiddels zijn mening en voelt zich wat viroloog. Het land kent als het ware 11 miljoen virologen…

De woonzorgcentra bevinden zich in deze crisis ook opnieuw in het oog van de storm. Volgens de enen veel te gesloten en beveiligd, volgens anderen nooit afgesloten genoeg. Enerzijds worden medewerkers benoemd als helden van de zorg; anderzijds blijft echte maatschappelijke waardering uit.

Wij breken uiteraard een lans voor onze medewerkers. Zij hebben nog geen dag van thuis uit kunnen werken; zij waren steeds op post naast, bij en samen met de bewoners. Zij hebben geleefd met de angst om zelf besmet te raken. Zij werken al maanden vele uren per dag met mondmasker en dragen ook het ongemak van de andere persoonlijke beschermingsmaterialen Dit was ook het geval tijdens de hittegolf van afgelopen zomer. Zij moeten al maanden toezien op de naleving van alle regels, terwijl zij liefst in alle openheid en vrijheid met mensen op weg gaan. Zij proberen er samen met bewoners en zorgvragers de moed in te houden, ook al duurt deze situatie erg lang. Zijn zij en wij daarom ‘helden’? Neen, denk ik. Wij proberen onze job goed te doen, in moeilijke omstandigheden. We proberen de basiszorg die zowel fysiek, mentaal-emotioneel, en zelfs spiritueel is, verder vorm te geven in deze crisisperiode.

Het zorg geven, warmte brengen als mens voor anderen, het bezorgd zijn en daar uitdrukking aan geven, het strijden voor een leven in gezondheid en welzijn, maken deel uit van onze professionele missie. We hebben niet de ambitie om helden te zijn; we volgen onze roeping om mensen bij te staan. We hoeven geen held genoemd te worden; waardering doet voldoende deugd.

Luc De Jonghe

Ilse Vandenbroucke