Kostprijs

De prijzen van de assistentiewoningen variëren naar gelang de locatie en de soort woning. 

D’Oostpoorte
De prijs voor een gewone flat bedraagt 20,96€ per dag
De prijs voor een dakflat bedraagt 19,95€ per dag

Godelieveplein
De prijs bedraagt 49,89€ € per dag, onafhankelijk of men er alleen, dan wel als partners woont.