Over Sint-Godelieve

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve voorziet in Gistel in een breed aanbod aan zorg, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio.

Het woonzorgcentrum maakt deel uit van de vzw Woonzorgnetwerk Spirit. Dit woonzorgnetwerk is een organisatie van zorgsteunpunten die in lokale gemeenschappen afgestemde (semi)-residentiële en thuiszorg-ondersteunende dienstverlening aanbiedt aan ouderen, aan hun familie, en aan personen voor wie onze expertise een meerwaarde biedt. Samen schrijven we verder aan ons levensverhaal. Onze ambitie daarbij is maximaal de regie over het eigen leven te waarborgen.

Waarden

In navolging van de stichtende zustercongregaties, geïnspireerd door een open christelijke mens- en maatschappijvisie, typeren de volgende waarden de cultuur van Woonzorgnetwerk Spirit:

Respect
 • Er is erkenning van en respect voor het unieke karakter van elke persoon. Dit is een basishouding in onze huizen.
In dialoog
 • Maximale regie over het eigen leven waarborgen is ons streefdoel.
 • Waar mensen samen wonen, leven en werken beslissen we samen over de kleine en grote dingen van het leven.
 • We zoeken om vanuit mogelijkheden en talenten ons leven ten volle te leven.
 • We geven volop ruimte aan initiatief.
 • We hanteren een open en duidelijke communicatie.
Familiaal
 • Wonen, begeleiding en zorg komen best tot hun recht in een huiselijke omgeving.
 • Hier zijn mensen op elkaar betrokken en tel je mee als individu.
 • Vriendelijkheid en een welkomgevoel staan centraal in onze huizen.
Innovatief
 • We blijven alert voor de (snel) veranderende wereld rondom ons. We ontwikkelen en ondersteunen het vermogen om hier op een creatieve wijze snel op in te spelen.
 • We tonen verantwoord ondernemerschap.

Onze troeven

Waardigheid in dialoog

Woonzorgcentrum Sint-Godelieve is een huis waar waardigheid in wonen en zorg centraal staat. Respect voor de andere, maar ook zelfrespect vormen de basis van waardigheid en kunnen enkel in dialoog nagestreefd worden.

Dementievriendelijk huis

Meer dan 70% van onze bewoners wordt in mindere of meerdere mate geconfronteerd met dementie. Relatie en veiligheid, welzijn, troost en bemoediging, versterken van het eigenwaardegevoel, zinvol bezig zijn en erbij horen zijn de bouwstenen van onze persoonsversterkende benadering.

Warme zorg op maat tot het einde toe

Mensen komen naar het woonzorgcentrum wonen. Het is meestal de plaats waar hun leven voltooid wordt. In een vroegtijdige zorgplanning bespreken we met de bewoner wat zijn wensen en verwachtingen hieromtrent zijn. Waar nodig zetten we sterk in op een palliatief beleid waarin we steeds in gesprek gaan met alle betrokkenen om ook in de laatste levensfase de best mogelijke zorg op maat te kunnen geven.

Onze partners

 • Zorgnet-Icuro
 • Caritas West-Vlaanderen
 • Koopkoepel
 • Eerstelijnszone Houtland-Polder
 • Sociaal Huis Gistel – LDC De Zonnewijzer
 • AZ Damiaan Oostende
 • Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
 • Rotary Club Gistel