Waar waardigheid in wonen en zorg centraal staat

Het woonzorgcentrum Sint-Godelieve te Gistel is een open huis voor bewoners, familie en bezoekers en biedt gespecialiseerde zorg en diensten aan senioren uit Groot-Gistel en omgeving. Het is een dementievriendelijk huis waar waardigheid in wonen en zorg centraal staat. We willen in ons huis vooral een woon- en leefomgeving creëren die de thuissituatie zo goed mogelijk benadert zodat iedereen er zich thuis kan voelen.

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve is gelegen in het hart van Gistel en voorziet in een breed aanbod aan zorg, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio.

Over Sint-Godelieve

WOONZORGCENTRUM

Thuis komen in een dementievriendelijk huis

Als woonzorgcentrum streven we ernaar dat elke bewoner zich welkom voelt in een huiselijke sfeer waar warm menselijk contact, vriendelijkheid en hulpvaardigheid centraal staan. Onze dienstverlening is gebaseerd op relatievorming en dialoog. Er kunnen in het woonzorgcentrum Sint-Godelieve bewoners terecht met een uitgebreide zorgvraag.

Woonzorgcentrum

Centrum voor kortverblijf

DAGVERZORGING

Een thuiszorg ondersteunend initiatief voor dagelijkse zorg

Voor de inwoners van Gistel en de buurgemeenten beschikt het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve op haar site over een centrum voor dagverzorging. Als bezoeker bent u in het centrum voor dagverzorging elke werkdag welkom en wordt u steeds omringd door een professioneel team dat met een warm hart klaar staat. Indien er overdag verzorging nodig is, dan kan u hiervoor beroep doen op de verpleegkundige of zorgkundige.

Centrum voor dagverzorging

124
Medewerkers
70
Vrijwilligers
20
Stagiair(e)s

ASSISTENTIEWONINGEN

Veilig en zelfstandig wonen in alle comfort

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve wil alleenstaande valide senioren (+60) of echtparen een veilige en comfortabele woongelegenheid bieden met behoud van alle zelfstandigheid en privacy. Wij beschikken over twee verschillende residenties assistentiewoningen. De assistentiewoningen d’Oostpoorte met 12 appartementen, gelegen schuin tegenover het woonzorgcentrum, en de 12 assistentiewoningen Godelieveplein, op het woonerf achter het hoofdgebouw.

Assistentiewoningen

Nieuws

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie - Update oktober 2022
In november 2021 namen wij met de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie. Ondertussen zijn de resultaten van de bevraging al een tijdje bekend en werd er rond gecommuniceerd via woonraden, familiebijeenkomsten, huiskranten en/of nieuwsbrieven.
03 oktober 2022

Werken en leren

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie voor zorg. Ook stagiairs en jobstudenten zijn van harte welkom. Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve wil ervoor zorgen dat ouderen kwaliteitsvol kunnen wonen en leven, op een plek waar ze zich thuis en veilig voelen. Samen met een team van toffe collega’s in een aangename omgeving bouwen wij dagelijks aan de toekomst.

Werken en leren

Vrijwilligersinzet een WWW

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze werking. Voor ons staat het WWW-principe voorop: vrijwiligerswerk moet een 'Win' zijn voor de bewoner, een 'Win' voor de vrijwilliger en een 'Win' voor de organisatie.

Indien u geïnteresseerd bent, zoeken we met u naar de meest passende inzet in functie van uw vraag en talenten.

Vrijwilligersinzet

We werken hier in een mooi gebouw, waar we op een joviale manier veel aandacht hebben voor het samenwerken. Elke dag is boeiend, anders… hoe duidelijk de taken ook zijn, de afwisseling zorgt telkens opnieuw voor een uitdaging. We zijn attent en behulpzaam voor elkaar met steeds hetzelfde doel voor ogen: op een goede manier zorg dragen voor de mensen die hier wonen.
Medewerker