Nieuws & Activiteiten

Huiskrant Maart 2023

Een bewoner vertelt ... In dit nummer laten we Théodoor Casteleyn aan het woord

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie - Update oktober 2022

In november 2021 namen wij met de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie. Ondertussen zijn de resultaten van de bevraging al een tijdje bekend en werd er rond gecommuniceerd via woonraden, ...

Vacature

Verpleegkundige/Zorgkundige  Voltijds of deeltijds m/v/x

Afspraken Covid vanaf 27 mei 2022

Voor de maatschappij gelden reeds langer meer soepele maatregelen. Nu zijn er ook voor de ouderenzorgvoorzieningen enkele versoepelingen aangekondigd. Wij informeren u graag hierover en we zijn dankbaar voor de mogelijkheden die deze met zich meeb...

“De vrijwilliger, fundamenteel voor het realiseren van onze missie”

Op donderdag 12 mei verwelkomden we meer dan 30 vrijwilligers op onze vorming: “ de vrijwilliger, fundamenteel voor het realiseren van onze missie”.