Nieuws & Activiteiten

Huiskrant Maart 2024

Théo en Olga 65 jaar getrouwd!!! Benieuwd naar hun verhaal? Lees er alles over in onze huiskrant,

Huiskrant December 2023

Dat wij als grote familie de kracht kunnen opbrengen om elkaar ‘warmte’ te geven, rust in hart en hoofd, perspectief naar mooie dagen, kracht en wijsheid om met het leven om te gaan. Dit wensen wij u van harte, genegen en met engagement, Luc De Jo...

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie - Update oktober 2022

In november 2021 namen wij met de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie. Ondertussen zijn de resultaten van de bevraging al een tijdje bekend en werd er rond gecommuniceerd via woonraden, ...

Vacature

Verpleegkundige/Zorgkundige  Voltijds of deeltijds m/v/x

Afspraken Covid vanaf 27 mei 2022

Voor de maatschappij gelden reeds langer meer soepele maatregelen. Nu zijn er ook voor de ouderenzorgvoorzieningen enkele versoepelingen aangekondigd. Wij informeren u graag hierover en we zijn dankbaar voor de mogelijkheden die deze met zich meeb...

“De vrijwilliger, fundamenteel voor het realiseren van onze missie”

Op donderdag 12 mei verwelkomden we meer dan 30 vrijwilligers op onze vorming: “ de vrijwilliger, fundamenteel voor het realiseren van onze missie”.