Centrum voor dagverzorging

Het centrum voor dagverzorging maakt deel uit van het woonzorgcentrum en bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw met zicht op de tuin van het woonzorgcentrum.

Het centrum voor dagverzorging is een thuiszorg ondersteunend initiatief van het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve voor de inwoners van Gistel en de buurgemeenten.   Hier kunnen zorgbehoevende ouderen terecht voor opvang en verzorging overdag.  

Voor wie nog thuis woont, maar behoefte heeft aan gezelschap of extra ondersteuning kan het centrum voor dagverzorging de ideale oplossing zijn.

Door gebruik te maken van de zorg toegediend door een professioneel team van verpleegkundigen of zorgkundigen wordt de mogelijkheid gecreëerd om langer thuis te blijven wonen.  Voor de familie kan het centrum voor dagverzorging een adempauze in de zorg betekenen.