Nieuws & Activiteiten  |  “De vrijwilliger, fundamenteel voor het realiseren van onze missie”

“De vrijwilliger, fundamenteel voor het realiseren van onze missie”

Op donderdag 12 mei verwelkomden we meer dan 30 vrijwilligers op onze vorming: “ de vrijwilliger, fundamenteel voor het realiseren van onze missie”.
27 mei 2022

De missie van woonzorgnetwerk Spirit luidt als volgt: 

Het woonzorgnetwerk Spirit is een organisatie van zorgsteunpunten die in lokale gemeenschappen afgestemde (semi)residentiële en thuiszorg- ondersteunende dienstverlening aanbiedt aan ouderen en hun familie, en aan personen voor wie onze expertise een meerwaarde biedt. Samen schrijven we verder aan ons levensverhaal. Onze ambitie daarbij is maximaal de regie over het eigen leven te waarborgen. 

De vrijwilliger is hierbij een belangrijke pion om de missie te realiseren. Tijdens deze vorming vertrokken we vanuit het Tubbe – model, een participatiemodel dat inspraak en relationele zorg vooropstelt, niet enkel voor de bewoner maar ook voor de medewerker en de vrijwilliger. 

Tijdens de vorming werd de vrijwilligerswerking in al zijn facetten eventjes onder de loep genomen en teruggekoppeld naar onze missie, want niets is ‘zomaar’…

Denk maar aan de cafetaria waar bewoners en bezoekers steeds welkom zijn, de vrijwilliger die daar vriendelijk is en als klankbord fungeert. Dit creëert  een veilige haven voor bewoner en familie. Ook de decoratie in het woonzorgcentrum zorgt voor huiselijkheid, doet ons stilstaan bij welke periode van het jaar het is (bv. Pasen) en welke culturele gewoontes hierbij horen. Een vrijwilliger die een bewoner helpt wanneer het niet meer lukt om zelf te eten. De vrijwilliger die de bewoner geduldig helpt en die weet wat de bewoner zijn/haar persoonlijke gewoontes zijn, de vrijwilliger die nabij is. De vrijwilligers die het woonleefteam ondersteunen om activiteiten tot een goed einde te brengen, die mee gaan op de wandelingen en zo bewoners de kans geven om te genieten  van het ‘samen-zijn’ en ‘buiten-zijn’. Even tijd maken om de bewoner te beluisteren en er voor hen te zijn.

Vrijwilliger zijn is niet ‘zomaar’, want als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer donker.