Inspraak

Familieraden

We willen graag familie en vrienden betrekken. Ze blijven deel uitmaken van het levensverhaal van de bewoner. 

We vinden persoonlijke contacten met de familie belangrijk en willen dat de familie de rol van vroeger in relatie tot de bewoner in hun nieuwe thuis nog verder kan opnemen zoals ze dit wensen. We organiseren familieraden per afdeling waar ook familie mee kan nadenken en samen met ons kijken hoe je als familie nog meer thuis kan komen in ons huis.